Завідувач відділення

«Техніко-інформаційних спеціальностей»

– Правдивий Андрій Миколайович

 

Відділення здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

 • 123 «Комп’ютерна інженерія»
 • спеціалізація “Обслуговування комп’ютерних систем та мереж”
 • кваліфікація молодший спеціаліст з комп’ютерної інженерії

Спеціалізація є однією із необхідних на ринку праці. Людина, яка керує комп’ютерними мережами та базами даних, є необхідною багатьом підприємствам та організаціям у сучасному світі.

Спеціалізація «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»  це:

 • комплектація, монтаж і налагодженню локальних комп’ютерних систем;
 • ремонт і сервісне обслуговуванню мережевого обладнання;
 • ремонту персональних комп’ютерів і їх модернізація;
 • підключення і вихід до локальних та глобальних інформаційних мереж;
 • впровадження готових програм у виробництво;
 • використання засобів технічного діагностування комп’ютерних систем та мереж.

Спеціалізація «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж» охоплює всі аспекти, необхідні для підготовки фахівця, що буде забезпечувати якісну роботу комп’ютерних систем і мереж, а також їх діагностування та обслуговування.

Під час навчання студенти отримують ґрунтовну підготовку з професійних дисциплін, вивчення яких дасть можливість проектувати, налагоджувати, обслуговувати програмне забезпечення та техніку, яка забезпечує стійку та надійну роботу комп’ютерних мереж підприємств.

Перелік основних дисциплін спеціалізації:

 • Вища математика;
 • Теорія ймовірностей та математична статистика;
 • Дискретна математика;
 • Інструментальні засоби візуального програмування;
 • Інженерна та комп’ютерна графіка;
 • Офісне програмне забезпечення;
 • Технічне обслуговування ЕОМ;
 • Основи програмної інженерії;
 • Комп’ютерна схемотехніка;
 • Мікропроцесорні системи;
 • Системне програмування;
 • Комп’ютерна електроніка;
 • Архітектура комп’ютерів;
 • Периферійні пристрої;
 • WEB-програмування;
 • Операційні системи;
 • Комп’ютерні мережі;
 • Мікросхемотехніка;
 • Програмування.

Практичне навчання за спеціалізацією:

 • Навчальна практика;
 • Технологічна практика;
 • Професійна практика.

Молодший спеціаліст за спеціалізацією «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж» після завершення навчання здатний:

надавати консультації з питань інформатизації; приймати участь в створенні, організації роботи та обслуговуванні діяльності комп’ютерних мереж; працювати з інформацією та даними, що зберігаються в базах даних підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності.

Випускники спеціалізації «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж» працюють на підприємствах (різної форми власності) в різних галузях управлінської, економічної та технічної діяльності на посадах:

 • техніка з обслуговування обчислювальної техніки,
 • системного адміністратора інформаційних мереж;
 • фахівця з адміністрування баз та сховищ даних;
 • техніка по системному забезпеченню мереж.

 

 • 122 «Комп’ютерні науки»
 • спеціалізація “Обслуговування програмних систем та комплексів”
 • кваліфікація молодший спеціаліст з комп’ютерних наук

Інформаційні технології стали невід’ємною частиною життя сучасних людей, тому спеціалістам з комп’ютерних наук завжди раді на підприємствах та організаціях будь-яких форм власності. Якісних фахівець цієї спеціалізації має все, що необхідно для того, щоб зайняти своє місце в світі.

Спеціалізація «Обслуговування програмних систем та комплексів» це:

 • керування та обслуговування прикладними комп’ютерними системами та їх комплексами;
 • проектування програмного забезпечення та його тестування;
 • адміністрування баз даних;
 • обслуговування різноманітного програмного забезпечення та його супровід;
 • впровадження прикладних програм;
 • підтримка роботи мережевих ресурсів;
 • виконання обробки даних з використанням програмного забезпечення;
 • робота з базами даних, консультації з питань інформатизації;
 • виконання системних робіт: підтримка операційних систем, ведення архівів, резервування інформації.

Спеціалізація «Обслуговування програмних систем та комплексів» охоплює різні аспекти роботи з програмним забезпеченням та підтримкою надійної роботи комп’ютерних систем і комплексів, а також їх тестуванням та експлуатацією.

Під час навчання студенти отримують ґрунтовну підготовку з циклу професійних дисциплін, які вчать їх роботі з комп’ютерними системами та програмними комплексами різної складності. У процесі навчання вивчаються мови програмування та принципи і підходи до тестування програмних продуктів.

Перелік основних дисциплін спеціалізації:

 • Вища математика;
 • Теорія ймовірностей та математична статистика;
 • Дискретна математика;
 • Чисельні методи;
 • Алгоритмізація та програмування;
 • Об’єктно–орієнтоване програмування;
 • Операційні системи;
 • WEB-технології та WEB – дизайн;
 • Комп’ютерна графіка;
 • Розробка клієнт–серверних застосувань;
 • Технологія створення програмних продуктів;
 • Технологія захисту інформації;
 • Тестування програмних систем та комплексів;
 • Адміністрування програмних систем та комплексів;
 • Електротехніка та основи електроніки;
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів;
 • Комп’ютерні мережі;
 • Охорона праці в галузі;
 • Економіка;
 • Основи ІТ-бізнесу.

Практичне навчання за спеціалізацією:

 • Навчальна практика;
 • Технологічна практика;
 • Професійна практика.

Молодший спеціаліст за спеціалізацією «Обслуговування програмних систем та комплексів» після завершення навчання здатний:

надавати консультації з питань інформатизації підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності; приймати участь у впровадженні, тестуванні та обслуговуванні програмного забезпечення для підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності; приймати участь в налагодженні, обслуговуванні та керуванні операційними системами організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності; приймати участь в роботі з базами даних підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності.

Випускники спеціалізації «Обслуговування програмних систем та комплексів» працюють на підприємствах (різної форми власності) в різних галузях управлінської, економічної та технічної діяльності на посадах:

 • техніка – програміста;
 • фахівця з тестування програмного забезпечення;
 • фахівця з обслуговування комп’ютерних мереж;
 • фахівця у галузі інформаційних технологій, для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації;
 • фахівця з розробки WEB-сайтів;
 • фахівця з проектування та управління електронними базами і сховищами даних.

 

 • 171 «Електроніка»
 • спеціалізація “Електронні системи та пристрої”
 • кваліфікація молодший спеціаліст з електроніки

Електронні системи та пристрої – це те, що оточує людей та допомагає їм в сучасному житті. Важко собі уявити сучасний світ без різноманітних приладів та електронних «гаджетів», від кавоварки до праски, від електронного спідометра до станків з числовим програмних забезпеченням. Тому такі спеціалісти завжди будуть необхідні на ринку праці.

Спеціалізація «Електронні системи та пристрої» це:

 • обслуговування та ремонт різноманітних електронних пристроїв та систем;
 • використання електронних пристроїв для проведення розрахунків та графічно-конструкторських побудов і вирішення оптимізаційних задач;
 • вибір елементної бази для проектування засобів обчислювальної техніки;
 • аналіз та синтез схем та вузлів електронних систем та пристроїв;
 • складання алгоритмів роботи електронних пристроїв та експериментальна перевірка їх працездатності;
 • складання та налагоджування простих програм на електронних пристроїв;
 • оцінка працездатності електроніки за її експлуатаційними характеристиками (виявлення, локалізація та усунення несправностей).

Перелік основних дисциплін спеціалізації:

 • Фізика;
 • Вища математика;
 • Теорія ймовірностей та математична статистика;
 • Теорія електричних та магнітних кіл;
 • Радіоавтоматика;
 • Основи метрології та технічні вимірювання;
 • Радіоелектроніка;
 • Мікросхемотехніка;
 • Джерела електроживлення;
 • Елементна база електронних пристроїв;
 • Обчислювальні та мікропроцесорні пристрої в електронних апаратах;
 • Стандартизація;
 • Основи матеріалознавства та матеріали електронних апаратів;
 • Основи конструювання виробів електронної техніки;
 • Технологія виготовлення виробів електронної техніки;
 • Контроль якості виробів електронної техніки;
 • Технічне обслуговування і ремонт виробів електронної техніки;
 • Радіотехнічні пристрої;
 • Основи телебачення, супутникове телебачення;
 • Технічне обслуговування і ремонт комп’ютерної техніки.

Практичне навчання за спеціалізацією:

 • Навчальна радіомонтажна практика;
 • Навчальна електрорадіовимірювальна практика;
 • Навчальна комп’ютерна практика;
 • Виробнича технологічна практика;
 • Виробнича професійна та переддипломна практика.

Молодший спеціаліст за спеціалізацією «Електронні системи та пристрої» після завершення навчання здатний:

обслуговувати електронні системи та пристрої різної складності; налагоджувати роботу комп’ютерної мережі та периферійної техніки на підприємствах; налагоджувати роботу електронного устаткування, здійснюючи його монтаж та обслуговування; виявляти несправності, проводити ремонт та регулювання роботи електронних систем та пристроїв.

Випускники спеціалізації «Електронні системи та пристрої» працюють на підприємствах в різних галузях на посадах:

 • технічного фахівця у галузі електроніки та телекомунікації;
 • фахівця з монтажу електронного устаткування та обладнання;
 • фахівця з ремонту електронних пристроїв;
 • фахівця з налагоджування та регулювання електронних систем та пристроїв (приладів, апаратури та систем автоматичного контролю тощо);
 • фахівця з обслуговування комп’ютерних мереж;
 • технічного фахівця інформаційного центру

Термін підготовки для всіх спеціалізацій відділення:

3 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти (9 класів);

2 роки 10 місяців – на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).

Форма навчання – денна