Завідувач відділення «Програмування»

– Янчук Світлана Миколаївна

Відділення здійснює підготовку фахівців за

спеціальністю “Інженерія програмного забезпечення”:

 • спеціалізація “Розробка програмного забезпечення”
 • кваліфікація “молодший спеціаліст з інженерії програмного забезпечення”

Інформація про спеціалізацію

У списку найбільш прибуткових і потрібних професій, які популярні сьогодні і будуть популярними протягом наступних років, одне з перших місць посідає програміст.

Спеціалізація «Розробка програмного забезпечення» це:

 • керування проектно-технологічною розробкою складних програмних систем;
 • розробка програмного забезпечення;
 • розробка та адміністрування баз даних;
 • інсталяція, налаштування і оптимізація системного програмного забезпечення;
 • розробка і впровадження прикладних програм;
 • розробка web-сайтів,
 • керування вмістом сайту та аналіз його просування в мережі Інтернет.

Спеціалізація «Розробка програмного забезпечення» охоплює всі аспекти розробки програмного забезпечення від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після здачі в експлуатацію.

В процесі навчання вивчаються мови програмування та технології розробки веб-сайтів, віконних і мобільних додатків, загальна теорія проектування, конструювання та моделювання програмного забезпечення, управління проектами з розробки програмних систем, принципи та підходи до тестування програмних продуктів тощо.

Вивчаються такі технології та мови програмування:

1 курс  – C, Delphi

2 курс  – C++, MySQL, Photoshop, AutoCAD, Microsoft SQL Server

3 курс  – Java, JavaScript, C++, C#

4 курс  – Assembler, Script PHP, НTML, C++, C#, CSS

Перелік основних дисциплін спеціалізації

 • Математичний аналіз
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Дискретна математика
 • Диференціальні рівняння
 • Чисельні методи
 • Математична логіка
 • Основи програмної інженерії
 • Основи програмування та алгоритмічні мови
 • Об`єктно-орієнтоване програмування
 • Інструментальні засоби візуального програмування
 • Алгоритми та структури даних
 • Бази даних
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Архітектура комп`ютера
 • Операційні системи
 • Організація комп`ютерних мереж
 • Проектний практикум
 • Організація власного ІТ бізнесу
 • Офісне програмне забезпечення
 • Комп`ютерна схемотехніка
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Розробка веб-застосувань і веб-дизайн
 • Інженерна та комп`ютерна графіка

Практичне навчання

 • Навчальна практика з програмування
 • Виробничо-технологічна практика
 • Переддипломна практика

Після закінчення навчання молодший спеціаліст з інженерії програмного забезпечення оволодіє навичками:

 • розробки програмного забезпечення для підприємств, організацій всіх форм власності
 • тестування програмного забезпечення
 • проектування та адміністрування баз даних
 • адміністрування та налагодження комп’ютерних мереж
 • обробки даних підприємств, організацій всіх форм власності

Випускники спеціалізації «Розробка програмного забезпечення» працюють на посадах:

 • програміст;
 • розробник веб-сайтів;
 • тестувальник програмного забезпечення;
 • розробник баз даних;
 • менеджер проектів;
 • архітектор проектів;
 • системний адміністратор.

Термін підготовки:

3 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти (9 класів);

2 роки 10 місяців – на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).

Форма навчання – денна