ВІДДІЛЕННЯ ПРОГРАМУВАННЯ

Завідувач відділення Янчук Світлана Миколаївна

тел. (044) 272–00–72

каб.305/1

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Спеціалізація  «Розробка програмного забезпечення»:

керування проектно-технологічною розробкою складних програмних систем;

розробка програмного забезпечення; розробка та адміністрування баз даних;

інсталяція, налаштування і оптимізація системного програмного забезпечення;

розробка і впровадження прикладних програм;

розробка web-сайтів, керування вмістом сайту та аналіз його просування в мережі Інтернет.

Термін навчання:

на базі 9 класів- 3 роки 10 місяців,

на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців.

ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІКО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Завідувач відділення Правдивий Андрій Миколайович

тел. (044) 272–00–46

каб.305/2

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Спеціалізація «Обслуговування програмних систем і комплексів»:

Застосування комп’ютерних технічних засобів і програмного забезпечення для збору і обробки інформації з метою вироблення пропозицій щодо прийняття рішень в різних галузях управлінської, економічної та технічної діяльності; побудова комп’ютерних мереж, передача, прийом, перетворення та захист інформації комп’ютерних мережах; створення управління та ефективне використання електронних баз даних та інше.

Термін навчання:

на базі 9 класів- 3 роки 10 місяців,

на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців.

 

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

Спеціалізація  «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»:

Створення інформаційних комп’ютерних систем, які виконують збір, зберігання, обробку та надання інформації, створення баз даних, систем інформаційних порталів, впровадження сучасних інформаційних технологій, побудова локальних обчислювальних мереж з забезпеченням швидкісного виходу до мережі Інтернет, впровадження в різних сферах життєдіяльності комп’ютерно-інформаційних технологій, до яких відносяться: технологія автоматизованого документообігу, технологія до ресурсів Інтернет, технологія загального інформаційного обміну в регіональній комп’ютерно-телекомунікаційній системі реєстрації інформації щодо надзвичайних ситуацій,WEB-технології, створення та впровадження у різних сферах життєдіяльності інформаційно-обчислювальних систем.

Термін навчання:

на базі 9 класів- 3 роки 10 місяців,

на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців.

 

Галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації»

Спеціальність 171 «Електроніка»

Спеціалізація «Електронні пристрої та системи»

діагностика, накладка, ремонт та технічна експлуатація електронних виробів та комп’ютерної техніки; експлуатація і ремонт електронної апаратури і систем радіотехнічного призначення, організації і функціонування ЕОМ, вивчення до 5 мов програмування, побудова складних інформаційних систем, знання мікросхемотехніки дозволяє не тільки теоретично, але і практично працювати з пристроями.

Термін навчання:

на базі 9 класів- 3 роки 10 місяців,

на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців.

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Завідувач відділення Ільчук Любов Миколаївна

тел. (044) 235-82-52

каб.304

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Спеціалізація  «Комерційна діяльність»:

організація збуту та постачання товарів; пошук і аналіз ефективних рішень в області цінової та товарної політики підприємств; організація комерційних контактів суб’єктів ринку; вивчення та освоєння нових ринків і ринкових сегментів (реклама, publicrelations і т.п.).

Термін навчання:

на базі 9 класів- 2 роки 10 місяців,

на базі 11 класів – 1рік 10 місяців.

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціалізація  «Економіка підприємства»:

проведення комплексної економічної оцінки діяльності підприємства; виявлення резервів, розробка та запровадження заходів економічного розвитку підприємства; економічне обґрунтування управлінських рішень щодо діяльності підприємства; здійснення прогнозування фінансово-господарського розвитку підприємств; обґрунтування власних бізнес-ідей і проектів соціального підприємництва.

Термін навчання:

на базі 9 класів- 2 роки 10 місяців,

на базі 11 класів – 1рік 10 місяців.

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціалізація «Економічна аналітика»:

виявлення ключових закономірностей, їх пояснення та інтерпретації в процесі оптимізації управлінських рішень; обґрунтування заходів щодо підвищення прибутковості виробництва та реалізації продукції; здійснення оцінки економічних і фінансових ризиків з використанням економічних методів і моделей.

Термін навчання:

на базі 9 класів- 2 роки 10 місяців,

на базі 11 класів – 1рік 10 місяців.