Відділення економічних спеціальностей

Завідувач відділення Ільчук Любов Миколаївна

тел.(044) 235 – 82 – 52

Галузь знань 07 “Управління та адміністрування”
Спеціальність 075 “Маркетинг”
Спеціалізація  “Комерційна діяльність”:
організація збуту та постачання товарів; пошук і аналіз ефективних рішень в області цінової та товарної політики підприємств; організація комерційних контактів суб’єктів ринку; вивчення та освоєння нових ринків і ринкових сегментів (реклама, public relations і т.п.).
Термін навчання: на базі 9 класів – 2 роки 10 місяців
                                  на базі 11 класів – 1 рік 10 місяців.
Галузь знань 05 ” Соціальні та поведінкові науки”
Спеціальність 051 “Економіка”
Спеціалізація  “Економіка підприємства”:
проведення комплексної економічної оцінки діяльності підприємства; виявлення резервів, розробка та запровадження заходів економічного розвитку підприємства; економічне обґрунтування управлінських рішень щодо діяльності підприємства; здійснення прогнозування фінансово-господарського розвитку підприємств; обґрунтування власних бізнес-ідей і проектів соціального підприємництва.

Термін навчання: на базі 9 класів – 2 роки 10 місяців
                                  на базі 11 класів – 1 рік 10 місяців.
Галузь знань 05 ” Соціальні та поведінкові науки”
Спеціальність 051 “Економіка”
Спеціалізація  “Економічна аналітика”:
виявлення ключових закономірностей, їх пояснення та інтерпретації в процесі оптимізації управлінських рішень; обґрунтування заходів щодо підвищення прибутковості виробництва та реалізації продукції; здійснення оцінки економічних і фінансових ризиків з використанням економічних  методів і моделей.

Термін навчання: на базі 9 класів – 2 роки 10 місяців
                                  на базі 11 класів – 1 рік 10 місяців.

Відділення програмування

Завідувач відділення Янчук Світлана Миколаївна

тел. (044) 272 – 00 – 72

Галузь знань 12 ” Інформаційні технології”
Спеціальність 121 “Інженерія програмного забезпечення”
Спеціалізація  “Розробка програмного забезпечення”:
керування проектно-технологічною розробкою складних програмних систем; розробка програмного забезпечення; розробка та адміністрування баз даних; інсталяція, налаштування і оптимізація системного програмного забезпечення;розробка і впровадження прикладних програм; розробка web-сайтів, керування вмістом сайту та аналіз його просування в мережі Інтернет.

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців
                                  на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців.

Відділення техніко-інформаційних спеціальностей

Завідувач  відділення Правдивий Андрій Миколайович

тел. (044) 272 – 00 – 64

Галузь знань 12 ” Інформаційні технології”
Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»
Спеціалізація «Обслуговування програмних систем і комплексів»:
застосування комп’ютерних технічних засобів і програмного забезпечення для збору і обробки інформації з метою вироблення пропозицій щодо прийняття рішень в різних галузях управлінської, економічної та технічної діяльності; побудова комп’ютерних мереж; передача, прийом, перетворення та захист інформації в комп’ютерних мережах; створення, управління та ефективне використання електронних баз даних та інше.

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців
                                  на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців.
Галузь знань 12 ” Інформаційні технології”
Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Спеціалізація  «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»:
створення інформаційних комп’ютерних систем, які виконують збір, зберігання, обробку та надання інформації, створення баз даних, систем інформаційних порталів, впровадження сучасних інформаційних технологій, побудови локальних обчислювальних мереж  з забезпеченням швидкісного виходу до мережі Інтернет, впровадження у різних сферах життєдіяльності комп’ютерно-інформаційних технологій, до яких відносяться: технологія автоматизованого документообігу, технологія доступу до ресурсів Інтернет, технологія загального інформаційного обміну в регіональній комп’ютерно- телекомунікаційній системі реєстрації інформації щодо надзвичайних ситуацій, WEB- технології, створення та впровадження у різних сферах життєдіяльності інформаційно – довідкових, інформаційно-пошукових та інформаційно-обчислювальних систем.
Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців
                                  на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців.
Галузь знань  17 “Електроніка та телекомунікації”
Спеціальність 171 «Електроніка»
Спеціалізація  «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування  виробів електронної техніки»:
виробництво, діагностика, наладка, ремонт та технічна експлуатація електронних виробів та комп’ютерної техніки; експлуатація і ремонт електронної апаратури і систем радіотехнічного призначення, організації і функціонування ЕОМ, вивчення до п’яти мов програмування, основ побудови складних інформаційних систем, знання мiкросхемотехнiки дозволяє не тільки теоретично, але й практично працювати з пристроями.

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців
                                  на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців.